(Karaoke) Dạ Khúc | Phạm Hoài Nam

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phạm Bình Minh

DẠ KHÚC ( Quốc Bảo) - Phạm Hoài Nam (Karaoke)

Phạm Bình Minh

DẠ KHÚC ( Quốc Bảo) - Phạm Hoài Nam (Karaoke)

2058084

(Karaoke) Dạ Khúc | Phạm Hoài Nam