Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE ĐÃ SAI TỪ LÚC ĐẦU - Bùi Anh Tuấn Trung Quân | Live Concert HOA | Đã sai từ lúc đầu Karaoke

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165070

KARAOKE ĐÃ SAI TỪ LÚC ĐẦU - Bùi Anh Tuấn Trung Quân | Live Concert HOA | Đã sai từ lúc đầu Karaoke

0789***017

KARAOKE ĐÃ SAI TỪ LÚC ĐẦU - Bùi Anh Tuấn Trung Quân | Live Concert HOA | Đã sai từ lúc đầu Karaoke

3162642

KARAOKE ĐÃ SAI TỪ LÚC ĐẦU - Bùi Anh Tuấn Trung Quân | Live Concert HOA | Đã sai từ lúc đầu Karaoke