Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE Đại Ngư 大鱼 Lời Việt

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2677701

KARAOKE Đại Ngư 大鱼 Lời Việt

2650500

KARAOKE Đại Ngư 大鱼 Lời Việt

Thanh Vũ

KARAOKE Đại Ngư 大鱼 Lời Việt - Duration: 5:13.