[KARAOKE] ĐÁM CƯỚI NHA? - HỒNG THANH X MIE | Beat Gốc Có Bè

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0907***812

[KARAOKE] ĐÁM CƯỚI NHA? - HỒNG THANH X MIE | Beat Gốc Có Bè

0787***699

[KARAOKE] ĐÁM CƯỚI NHA? - HỒNG THANH X MIE | Beat Gốc Có Bè

2553039

[KARAOKE] ĐÁM CƯỚI NHA? - HỒNG THANH X MIE | Beat Gốc Có Bè