Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Diễm Xưa Tone Nam Nhạc Sống | Trọng Hiếu

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3074865

Karaoke Diễm Xưa Tone Nam Nhạc Sống | Trọng Hiếu

2860214

Karaoke Diễm Xưa Tone Nam Nhạc Sống | Trọng Hiếu - Duration: 5:09.

2858916

Karaoke Diễm Xưa Tone Nam Nhạc Sống | Trọng Hiếu