[KARAOKE] Độ Ta Không Độ Nàng - Hương Ly | Tone Nữ Thấp | Dễ Hát

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trang Minh

[KARAOKE] Độ Ta Không Độ Nàng - Hương Ly | Tone Nữ Thấp | Dễ Hát

1984641

[KARAOKE] Độ Ta Không Độ Nàng - Hương Ly | Tone Nữ Thấp | Dễ Hát

0834256222

[KARAOKE] Độ Ta Không Độ Nàng - Hương Ly | Tone Nữ Thấp | Dễ Hát