[ Karaoke ] Độ Ta Không Độ Nàng - Tone nữ

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1983503

[ Karaoke ] Độ Ta Không Độ Nàng - Tone nữ

Loan Vo

[ Karaoke ] Độ Ta Không Độ Nàng - Tone nữ

0907***237

[ Karaoke ] Độ Ta Không Độ Nàng - Tone nữ