Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0357***663

Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ

Kiếm khách

Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ

0974***823

Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ