Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0357***663

Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ

Kiếm khách

Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ

0974***823

Karaoke | Độ ta không độ nàng ( tone nữ ) beat dễ hát | nhạc sống thế sỹ