Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Karaoke Độc thân không phải là ế

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2656169

Karaoke Độc thân không phải là ế

2643413

Karaoke Độc thân không phải là ế

2619391

Karaoke Độc thân không phải là ế