[Karaoke] Dòng Thời Gian - dong thoi gian - Nguyễn Hải Phon.flv

Địa điểm: Mipec Tower, Số 2, Long Bien 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968***203

[Karaoke] Dòng Thời Gian - dong thoi gian - Nguyễn Hải Phon.flv

0968***203

[Karaoke] Dòng Thời Gian - dong thoi gian - Nguyễn Hải Phon.flv

1786903

[Karaoke] Dòng Thời Gian - dong thoi gian - Nguyễn Hải Phon.flv