[KARAOKE] ĐƯA ANH VỀ HÀ TĨNH - Lê Ngọc Thúy | Beat Gốc

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2236217

[KARAOKE] ĐƯA ANH VỀ HÀ TĨNH - Lê Ngọc Thúy | Beat Gốc

2236217

[KARAOKE] ĐƯA ANH VỀ HÀ TĨNH - Lê Ngọc Thúy | Beat Gốc

2182075

[KARAOKE] ĐƯA ANH VỀ HÀ TĨNH - Lê Ngọc Thúy | Beat Gốc