Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ KARAOKE ] ĐỪNG CHỜ ANH NỮA BALLAD - TĂNG PHÚC

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Dung

[ KARAOKE ] ĐỪNG CHỜ ANH NỮA BALLAD - TĂNG PHÚC - Duration: 3:53.

0392707520

[ KARAOKE ] ĐỪNG CHỜ ANH NỮA BALLAD - TĂNG PHÚC

0896***880

[ KARAOKE ] ĐỪNG CHỜ ANH NỮA BALLAD - TĂNG PHÚC