Karaoke Đừng Chờ Anh Nữa - Tăng Phúc - TONE NỮ - Duration: 3:46.

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2532939

Karaoke Đừng Chờ Anh Nữa - Tăng Phúc - TONE NỮ

0794***602

Karaoke Đừng Chờ Anh Nữa - Tăng Phúc - TONE NỮ

2521255

Karaoke Đừng Chờ Anh Nữa - Tăng Phúc - TONE NỮ