Karaoke | Đừng Hẹn Kiếp Sau - Đình Dũng | Beat Chuẩn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0981***025

Karaoke | Đừng Hẹn Kiếp Sau - Đình Dũng | Beat Chuẩn

2825100

Karaoke | Đừng Hẹn Kiếp Sau - Đình Dũng | Beat Chuẩn

2823413

Karaoke | Đừng Hẹn Kiếp Sau - Đình Dũng | Beat Chuẩn