[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0854***013

[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú

2200386

[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú

0932***286

[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú