[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0357***677

[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú

1921740

[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú

0905***831

[Karaoke] Đường Một Chiều - Huỳnh Tú