Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Em Bỏ Hút Thuốc Chưa? - Bích Phương | Tone Nữ Chuẩn | NTSax Music

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2862359

[KARAOKE] Em Bỏ Hút Thuốc Chưa? - Bích Phương | Tone Nữ Chuẩn | NTSax Music

2814327

[KARAOKE] Em Bỏ Hút Thuốc Chưa? - Bích Phương | Tone Nữ Chuẩn | NTSax Music

Linh Mai

[KARAOKE] Em Bỏ Hút Thuốc Chưa? - Bích Phương | Tone Nữ Chuẩn | NTSax Music