Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - EM ĐÃ THẤY ANH CÙNG NGƯỜI ẤY - HƯƠNG GIANG (Beat Chuẩn - Tone Nữ)

Địa điểm: Vincom Gò Vấp, Số 12 Phan Văn Trị, P. 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0934***387

KARAOKE - EM ĐÃ THẤY ANH CÙNG NGƯỜI ẤY - HƯƠNG GIANG (Beat Chuẩn - Tone Nữ)

0346***254

KARAOKE - EM ĐÃ THẤY ANH CÙNG NGƯỜI ẤY - HƯƠNG GIANG (Beat Chuẩn - Tone Nữ)

0868***875

KARAOKE - EM ĐÃ THẤY ANH CÙNG NGƯỜI ẤY - HƯƠNG GIANG (Beat Chuẩn - Tone Nữ)