Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke - Em Hát Ai Nghe - Tone Nữ (Beat Guitar Acoustic) | Orange

Địa điểm: Vincom Grand Park Quận 9, Đường D2A, KĐT Vinhomes Grand Park, Quận 9, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3159732

Karaoke - Em Hát Ai Nghe - Tone Nữ (Beat Guitar Acoustic) | Orange

3151144

Karaoke - Em Hát Ai Nghe - Tone Nữ (Beat Guitar Acoustic) | Orange

0706***026

Karaoke - Em Hát Ai Nghe - Tone Nữ (Beat Guitar Acoustic) | Orange