Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke ] EM NÊN DỪNG LẠI | KHANG VIỆT - Beat Gốc Độc Quyền

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3135483

[ Karaoke ] EM NÊN DỪNG LẠI | KHANG VIỆT - Beat Gốc Độc Quyền

0969***747

[ Karaoke ] EM NÊN DỪNG LẠI | KHANG VIỆT - Beat Gốc Độc Quyền

3134130

[ Karaoke ] EM NÊN DỪNG LẠI | KHANG VIỆT - Beat Gốc Độc Quyền