Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke Female] 최고의행운 Best Luck Chen EXO 괜찮아사랑이야 OST 여자키

Địa điểm: Vincom 3/2, 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Minh Hiếu

[ Karaoke Female] 최고의행운 Best Luck Chen EXO 괜찮아사랑이야 OST 여자키

0329***753

[ Karaoke Female] 최고의행운 Best Luck Chen EXO 괜찮아사랑이야 OST 여자키

0329***753

[ Karaoke Female] 최고의행운 Best Luck Chen EXO 괜찮아사랑이야 OST 여자키