Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Fly To Your Heart - Selena Gomez (Tinker Bell) | Karaoke Version | KaraFun

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3104142

Fly To Your Heart - Selena Gomez (Tinker Bell) | Karaoke Version | KaraFun

User 3913528

Fly To Your Heart - Selena Gomez (Tinker Bell) | Karaoke Version | KaraFun

Dương Trà

Fly To Your Heart - Selena Gomez (Tinker Bell) | Karaoke Version | KaraFun