Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Full Beat] Người Ta Nói - Trúc Nhân - Người ta nói karaoke

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0792***749

[Karaoke Full Beat] Người Ta Nói - Trúc Nhân - Người ta nói karaoke

1808833

[Karaoke Full Beat] Người Ta Nói - Trúc Nhân - Người ta nói karaoke

2914833

[Karaoke Full Beat] Người Ta Nói - Trúc Nhân - Người ta nói karaoke