Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện (Tone Nam Thấp)

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2142417

Karaoke Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện (Tone Nam Thấp)