Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke ] Giả Vờ Thương Anh Được Không - Chu Bin

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Kiều Loan

[ Karaoke ] Giả Vờ Thương Anh Được Không - Chu Bin

0853***416

[ Karaoke ] Giả Vờ Thương Anh Được Không - Chu Bin

0784***720

[ Karaoke ] Giả Vờ Thương Anh Được Không - Chu Bin