Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE GIẤC MƠ CÓ THẬT - LỆ QUYÊN | BEAT LIVE SOUL OF THE FOREST

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2873562

KARAOKE GIẤC MƠ CÓ THẬT - LỆ QUYÊN | BEAT LIVE SOUL OF THE FOREST

2870717

KARAOKE GIẤC MƠ CÓ THẬT - LỆ QUYÊN | BEAT LIVE SOUL OF THE FOREST

0927***259

KARAOKE GIẤC MƠ CÓ THẬT - LỆ QUYÊN | BEAT LIVE SOUL OF THE FOREST