Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

➤ KARAOKE ✰ GIẤC MỘNG CA SĨ - Bản Chính Thức||Vanh LEG - Beat Chuẩn

Địa điểm: Aeon Hà Đông, Aeon Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3102332

➤ KARAOKE ✰ GIẤC MỘNG CA SĨ - Bản Chính Thức||Vanh LEG - Beat Chuẩn

0989***920

➤ KARAOKE ✰ GIẤC MỘNG CA SĨ - Bản Chính Thức||Vanh LEG - Beat Chuẩn

3072469

➤ KARAOKE ✰ GIẤC MỘNG CA SĨ - Bản Chính Thức||Vanh LEG - Beat Chuẩn