KARAOKE GIÓ MÙA THU NĂM ẤY NHẠC PHIM ĐỪNG BẮT EM PHẢI QUÊN

Địa điểm: Vincom Thanh Hóa, Phường Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.