(KARAOKE ) GIÓ VẪN HÁT Guitar | BEAT CHUẨN | By Thái Lê

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0969***667

(KARAOKE ) GIÓ VẪN HÁT Guitar | BEAT CHUẨN | By Thái Lê

1982374

(KARAOKE ) GIÓ VẪN HÁT Guitar | BEAT CHUẨN | By Thái Lê

1976403

(KARAOKE ) GIÓ VẪN HÁT Guitar | BEAT CHUẨN | By Thái Lê