Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE giữ giọng nam] Hắc nguyệt quang (Trường Nguyệt Tẫn Minh OST) Trương Bích Thần, Mao Bất Dịch

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Doan Ngoc Nhu Quynh

[KARAOKE giữ giọng nam] Hắc nguyệt quang (Trường Nguyệt Tẫn Minh OST) Trương Bích Thần, Mao Bất Dịch

3036921

[KARAOKE giữ giọng nam] Hắc nguyệt quang (Trường Nguyệt Tẫn Minh OST) Trương Bích Thần, Mao Bất Dịch

2990578

[KARAOKE giữ giọng nam] Hắc nguyệt quang (Trường Nguyệt Tẫn Minh OST) Trương Bích Thần, Mao Bất Dịch