Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | GIỮA ĐÊM BẬT KHÓC - Lady Mây (Myra Trần) | Karaoke Chuẩn Có Bè

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2764998

KARAOKE | GIỮA ĐÊM BẬT KHÓC - Lady Mây (Myra Trần) | Karaoke Chuẩn Có Bè

Annh Thư

KARAOKE | GIỮA ĐÊM BẬT KHÓC - Lady Mây (Myra Trần) | Karaoke Chuẩn Có Bè

2764681

KARAOKE | GIỮA ĐÊM BẬT KHÓC - Lady Mây (Myra Trần) | Karaoke Chuẩn Có Bè