Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Gõ Cửa Trái Tim Quang Lê ft Mai Thiên Văn

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3050710

Karaoke Gõ Cửa Trái Tim Quang Lê ft Mai Thiên Văn

0368***032

Karaoke Gõ Cửa Trái Tim Quang Lê ft Mai Thiên Văn

3016119

Karaoke Gõ Cửa Trái Tim Quang Lê ft Mai Thiên Văn