Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Gọi tên em (Acoustic version) - Min ST.319 [Beat]

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2077738

[Karaoke] Gọi tên em (Acoustic version) - Min ST.319 [Beat]

2077738

[Karaoke] Gọi tên em (Acoustic version) - Min ST.319 [Beat]

2019915

[Karaoke] Gọi tên em (Acoustic version) - Min ST.319 [Beat]