Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương ... Hat Karaoke

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trí Tâm

Karaoke Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương ... Hat Karaoke

0834***000

Karaoke Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương ... Hat Karaoke

0915***200

Karaoke Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương ... Hat Karaoke