Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE HAY LÀ TRĂNG NÓI (BEAT CHUẨN CÓ BÈ) - DATKAA X PROD QT BEATZ

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur,, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2619887

KARAOKE HAY LÀ TRĂNG NÓI (BEAT CHUẨN CÓ BÈ) - DATKAA X PROD QT BEATZ

2618614

KARAOKE HAY LÀ TRĂNG NÓI (BEAT CHUẨN CÓ BÈ) - DATKAA X PROD QT BEATZ

2600996

KARAOKE HAY LÀ TRĂNG NÓI (BEAT CHUẨN CÓ BÈ) - DATKAA X PROD QT BEATZ