Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke HD] Cơn Gió Lạ - Phương Linh | Beat Chuẩn Không Bè | Chỉ Có Ở 3CTKoK

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4159578

[Karaoke HD] Cơn Gió Lạ - Phương Linh | Beat Chuẩn Không Bè | Chỉ Có Ở 3CTKoK

User 4159578

[Karaoke HD] Cơn Gió Lạ - Phương Linh | Beat Chuẩn Không Bè | Chỉ Có Ở 3CTKoK

3149481

[Karaoke HD] Cơn Gió Lạ - Phương Linh | Beat Chuẩn Không Bè | Chỉ Có Ở 3CTKoK