[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh - Tầng Hầm + Tầng 5, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0334***090

[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn

1797244

[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn

1788847

[Karaoke HD] Đông - Trúc Nhân(beat gốc)...Newtitan.vn