Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke HD] Mùa Xa Nhau | Full Beat Gốc | Emily | Newtitan

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nga Yuki

[Karaoke HD] Mùa Xa Nhau | Full Beat Gốc | Emily | Newtitan

Vũ Ngọc Lan

[Karaoke HD] Mùa Xa Nhau | Full Beat Gốc | Emily | Newtitan

1767232

[Karaoke HD] Mùa Xa Nhau | Full Beat Gốc | Emily | Newtitan