Karaoke HD Thất Tình - Trịnh Đình Quang Beat Gốc chuẩn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2820834

Karaoke HD Thất Tình - Trịnh Đình Quang Beat Gốc chuẩn

2819820

Karaoke HD Thất Tình - Trịnh Đình Quang Beat Gốc chuẩn

Nguyen Duc Huy

Karaoke HD Thất Tình - Trịnh Đình Quang Beat Gốc chuẩn