Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Hoa Nở Không Màu - Hạ Tone | Acoustic Beat - Hoài Lâm

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165812

[KARAOKE] Hoa Nở Không Màu - Hạ Tone | Acoustic Beat - Hoài Lâm

3165562

[KARAOKE] Hoa Nở Không Màu - Hạ Tone | Acoustic Beat - Hoài Lâm

0932***772

[KARAOKE] Hoa Nở Không Màu - Hạ Tone | Acoustic Beat - Hoài Lâm