Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Hongkong1 - Nguyễn Trọng Tài (Beat gốc ghép)

Địa điểm: Vincom Royal City - Hầm B2, Số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4162163

[Karaoke] Hongkong1 - Nguyễn Trọng Tài (Beat gốc ghép)

User 4162163

[Karaoke] Hongkong1 - Nguyễn Trọng Tài (Beat gốc ghép)

3163400

[Karaoke] Hongkong1 - Nguyễn Trọng Tài (Beat gốc ghép)