Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | Khác biệt to lớn - Trịnh Thăng Bình x Liz Kim Cương ( Beat gốc )

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0943***646

KARAOKE | Khác biệt to lớn - Trịnh Thăng Bình x Liz Kim Cương ( Beat gốc )

2372034

KARAOKE | Khác biệt to lớn - Trịnh Thăng Bình x Liz Kim Cương ( Beat gốc )

2370386

KARAOKE | Khác biệt to lớn - Trịnh Thăng Bình x Liz Kim Cương ( Beat gốc )