Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Khi Nổi Đau Quá Lớn - Bùi Vĩnh Phúc Full Beat Gốc

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0349***484

[Karaoke] Khi Nổi Đau Quá Lớn - Bùi Vĩnh Phúc Full Beat Gốc

Thắng Đức

[Karaoke] Khi Nổi Đau Quá Lớn - Bùi Vĩnh Phúc Full Beat Gốc

2815067

[Karaoke] Khi Nổi Đau Quá Lớn - Bùi Vĩnh Phúc Full Beat Gốc