[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trần Thanh Tuyền

[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD

0988***317

[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD

0928***031

[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD