[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Trần Thanh Tuyền

[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD

0988***317

[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD

0928***031

[KARAOKE] Khoảng Cách Tình Yêu - Junki Trần Hòa | Beat Chuẩn || Video Karaoke HD