Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke | Không Cần Phải Hứa Đâu Em | Tone Nữ (F)

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0396***967

Karaoke | Không Cần Phải Hứa Đâu Em | Tone Nữ (F)

0378***681

Karaoke | Không Cần Phải Hứa Đâu Em | Tone Nữ (F)