Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Kyoufuu All Back - Yukopi | 強風オールバック - ゆこぴ

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3039666

[Karaoke] Kyoufuu All Back - Yukopi | 強風オールバック - ゆこぴ

3039178

[Karaoke] Kyoufuu All Back - Yukopi | 強風オールバック - ゆこぴ

User 4024486

[Karaoke] Kyoufuu All Back - Yukopi | 強風オールバック - ゆこぴ