Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke ] LẠ LÙNG \\ VŨ - TONE NỮ

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0947***428

[ Karaoke ] LẠ LÙNG \\ VŨ - TONE NỮ

Myla Nguyen

[ Karaoke ] LẠ LÙNG \\ VŨ - TONE NỮ

0964***948

[ Karaoke ] LẠ LÙNG \\ VŨ - TONE NỮ