Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Lạ - Phạm Đình Thái Ngân

Địa điểm: BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lê Phương Thảo

[Karaoke] Lạ - Phạm Đình Thái Ngân

0934***027

[Karaoke] Lạ - Phạm Đình Thái Ngân

0928***116

[Karaoke] Lạ - Phạm Đình Thái Ngân