Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke | Lạc Trôi | Sơn Tùng | Beat Phối Chuẩn

Địa điểm: BigC Go Bà Rịa, Số 2A đường, Nguyễn Đình Chiểu,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3167826

Karaoke | Lạc Trôi | Sơn Tùng | Beat Phối Chuẩn

3166293

Karaoke | Lạc Trôi | Sơn Tùng | Beat Phối Chuẩn

3166197

Karaoke | Lạc Trôi | Sơn Tùng | Beat Phối Chuẩn